Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 19-go września w Puzzuoli w Campanii uroczystość św. Januariusza, Męczennika, Biskupa Bonawentu, Festusa, jego Diakona, i Dezyderego, Lektora, potem św. Sozjusza, Diakona Kościoła w Miseno, Prokulusa, Diakona z Puzzuoli, oraz św. Eutychiusza i Akucjusza, których po długiem więzieniu ścięto za panowania cesarza Dioklecjana. Ciało św. Januariusza przeniesiono do Neapolu i złożono z wielką czcią w kościele katedralnym. Tam przechowują krew św. Męczennika, która za każdym razem, gdy zostaje zbliżona do głowy Świętego, staje się na nowo płynna i burzy się.
W Nocera męczeństwo św. Feliksa i Konstancji z czasów cesarza Nerona.
W Palestynie śmierć męczeńska św. Biskupów egipskich Peleusza, Nilusa i Eliasza, którzy podczas prześladowania Dioklecjana z wielu klerykami ponieśli śmierć w płomieniach dla Chrystusa.
Tego samego dnia męczeństwo św. Trofima, Sabacjusza i Dorymedona za panowania cesarza Probusa. Sabacjusza biczowano tak długo, aż wyzionął ducha. Trofima starosta wysłał do Synnady, gdzie po wielu męczarniach razem z senatorem Dorymedonem zakończył swą walkę pod mieczem kata.
W Canterbury uroczystość św. Teodora, Biskupa, który wysłany przez Papieża Witaliana do Anglii, promieniał daleko cnotą i uczonością.
W Tours uroczystość św. Eustochiusza, Biskupa i Wyznawcy o rzadkiej cnotliwości.
W obwodzie Langres pamiątka św. Sekwana, Kapłana i Wyznawcy. — W Cordobie za prześladowania mauretańskiego uroczystość św. Pompozy, Dziewicy i Męczenniczki.
W Barcelonie w Hiszpanii uroczystość świętej Marii z Cervellione, Dziewicy z zakonu Mercedarianek.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze