Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 23-go sierpnia wigilia św. Bartłomieja, Apostoła.
W Todi uroczystość św. Wyznawcy Filipa Benicjusza z Florencji, krzewiciela Zakonu Serwitów, odznaczającego się rzadką pokorą. Klemens X policzył go w poczet Świętych.
W Antiochii męczeństwo świętych Restytuta, Donata, Waleriana i Fruktuoza z dwunastu innymi. Otrzymali oni przez to najwspanialszą nagrodę za swoją wiarę — wolno im było przelać za nią własną krew.
W Ostii śmierć męczeńska św. Kwiriaka, Biskupa, św. Maksyma, Kapłana, św. Archalausa, Diakona i ich towarzyszy, którzy wszyscy cierpieli za panowania prefekta Ulpiana.
W Egei w Cylicji męczeństwo św. Braci Klaudiusza, Asteriusza i Nemona. Zostali oni oskarżeni przez macochę o to, że są chrześcijanami. Za panowania cesarza Dioklecjana po wielu innych cierpieniach ponieśli śmierć na krzyżu, tryumfując jako zwycięzcy z Chrystusem. Po nich cierpiały Donwina i Teonilla.
W Reims we Francji śmierć męczeńska św. Tymoteusza i Apollinarego, którzy oddali w ofierze swe życie i tym zasłużyli sobie na nagrodę wieczną.
Również cierpienia św. Luppusa. Był on niewolnikiem, ale przez wiarę w Chrystusa uzyskał wolność dziecka Bożego i stał się godny korony męczeńskiej.
W Jerozolimie uroczystość św. Zacheusza, Biskupa, który jako czwarty następca św. Jakuba rządził tym Kościołem.
W Lyonie męczeństwo świętych Minerwy i Eleazary z 8 synami. — W Aleksandrii pamiątka św. Teonasa, Biskupa i Wyznawcy.
W Utyce w Afryce uroczystość św. Wiktora, Biskupa. — W Autun pamiątka św. Flawiana, Biskupa.
W Clermont w Auwernii uroczystość św. Sydoniusza, Biskupa, męża o rzadkiej cnocie i wiedzy.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze