Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 1-go sierpnia w Rzymie u stóp wzgórza eskwilińskiego uroczystość świętego Piotra w okowach.
W Antiochii śmierć męczeńska siedmiu św. Braci Machabejczyków z ich matką, którzy cierpieli za czasów króla Antiocha Epifana. Ciała ich sprowadzono do Rzymu i złożono w kościele S. Pietro Vincoli.
W Rzymie męczeństwo 3 św. Dziewic: Fides, Spes i Caritas, które zdobyły sobie palmę zwycięstwa za panowania cesarza Hadriana.
W Rzymie przy Via Latina męczeństwo św. Bonusa, Kapłana, także św. Fausta i Maura z 9 towarzyszami, których walki opisane są w aktach św. Stefana, Papieża.
W Filadelfii w Arabii śmierć męczeńska św. Cyryla, Akwila, Piotra, Domicjana, Rufusa i Menandra, ukoronowanych jednego dnia.
W Perge w Pamfilii męczeństwo św. Leoncjusza, Attiusza, Aleksandra i jeszcze 6 innych współziomków, których ścięto za panowania Dioklecjana.
W Gironie w Hiszpanii dzień zgonu św. Feliksa, Męczennika, którego po różnorakich męczarniach na rozkaz cesarza Dacjana biczowano tak długo, aż swą nieprzezwyciężoną duszę oddał za Chrystusa.
W Vercelli pamiątka św. Euzebiusza, Biskupa i Męczennika, za panowania cesarza Konstancjusza wygnanego za wiarę naprzód do Scytopolis, a potem do Kapadocji. Później mógł wprawdzie wrócić znowu do swych owieczek, ale wnet padł ofiarą podstępów ariańskich.
W okręgu Paryża uroczystość św. Justyna, Biskupa i Męczennika. — W Vienne pamiątka św. Verusa, Biskupa.
W Winchester w Anglii uroczystość św. Etelwolda, Biskupa. — W powiecie Lisieux pamiątka św. Nemezjusza, Wyznawcy.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze