Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 27-go lipca w Nikomedii męki św. Pantaleona, Lekarza. Został uwięziony z powodu Wiary świętej za cesarza Maksymiana, a potem torturowany i przypalany pochodniami. Z tych męczarni wyszedł jednak cudownie wzmocniony. W końcu ścięty mieczem, zakończył swą chwalebną walkę.
Tamże męczeństwo św. Hermolausa, Kapłana, któremu św. Pantaleon zawdzięczał swe nawrócenie; także św. Bracia Hermippus i Hermokrat, którzy po wielu męczarniach zostali skazani na śmierć za panowania Maksymiana.
W Bizeglii w Apulii uroczystość św. Maura, Biskupa, oraz św. Pantalemona i Sergiusza, męczonych za czasów Trajana.
U Homerytów pamiątka św. Męczenników, spalonych na stosie za wiarę za panowania tyrana Dunaana.
W Cordobie w Hiszpanii pamiątka św. Grzegorza, Diakona i św. Feliksa, Aureliusza, Natalii i Liliozy, zabitych podczas prześladowania chrześcijan przez Maurów.
W Efezie pamiątka św. 7 Braci śpiących: Maksyminiana, Malchusa, Martyniana, Dionizego, Jana, Serapiona i Konstantyna.
W Noli uroczystość św. Feliksa, Julin i Jukundy, Męczenników. — W Auxerre złożenie świętego Eteriusza, Wyznawcy.
W Konstantynopolu uroczystość św. Antuzy, Dziewicy, którą najprzód biczowano za to, iż uczciła obrazy Świętych, a potem posłano na wygnanie, gdzie przeszła do spokoju wiecznego.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze