Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 25-go lipca uroczystość świętego Jakuba, Apostoła. Był bratem św. Jana, Ewangelisty i został około Wielkanocy skazany na ścięcie przez Heroda Agryppę. Jego zwłoki zostały dnia dzisiejszego przeniesione do Hiszpanii i pochowane na dalekim Zachodzie Galicji. Tamże jeszcze do dzisiaj doznają wysokiej czci nie tylko od tamtejszych ludów, ale także od licznych pielgrzymek z całego świata chrześcijańskiego, które spełniają tam swe śluby.
W Licji pamiątka św. Krzysztofora, Męczennika z czasów Decjusza. Najpierw biczowano go żelaznymi rózgami, potem oddano płomieniom na spalenie, jednakże bez skutku, gdyż sam Bóg miał go w Swej opiece. W końcu strzelano do niego i ścięto mu głowę.
W Barcelonie w Hiszpanii męczeństwo św. Eukufasa, który w prześladowaniu dioklecjańskim zniósł wiele męczarni, zanim ugodzony mieczem uzyskał wieczną szczęśliwość.
W Palestynie pamiątka św. Pawła, Męczennika z czasów cesarza Maksymiana Galeriusza i namiestnika Firmiliana. Skazany na śmierć prosił o przedłużenie mu życia o kilka chwil, których użył na gorącą modlitwę za swych towarzyszy, za żydów i pogan, aby poznali prawdę wiary, dalej za otaczający go tłum ludu i za sędziego, który go skazał na śmierć i za swego kata. Potem spokojnie podał swą głowę pod miecz.
Tamże męczeństwo św. Walentyny, która nogą obaliła ołtarz, na którym składać miała bożkom ofiary, za co męczono ją jak najokrutniej. W końcu wrzucono ją i jeszcze jedną dziewicę w ogień, skąd dusza jej podążyła ku niebieskiemu Oblubieńcowi.
W Furkonie w kraju Sabinów śmierć męczeńska św. Floręncjusza i Feliksa z Sipontum. — W Cordobie uroczystość św. Teodemira, Mnicha i Męczennika. — W Trewirze uroczystość św. Magneryka, Biskupa i Wyznawcy.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze