Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 18-go lipca uroczystość św. Kamila z Lelis, Założyciela Zakonu Kleryków Regularnych Posługujących Chorym. Papież Leon XIII mianował go Patronem wszystkich szpitali i chorych.
W Tivoli męczeństwo św. Symforozy, małżonki św. Getuliusza, Męczennika, z siedmiu swymi synami: św. Krescentym, Julianem, Nemezjuszem, Prymitywem, Justynem, Stakteuszem i Eugeniuszem. Z powodu nieprzezwyciężonej stałości cesarz Hadrian kazał matkę najpierw policzkować, potem powiesić za włosy, w końcu wrzucić do rzeki z kamieniem u szyi. Synów przywiązano do pali i windami rozciągano, potem stracono różnymi sposobami. Ciała przeniesione później do Rzymu, znalezione zostały za Papieża Piusa IV w diakonacie San Angelo w Pescarii.
W Kartaginie śmierć męczeńska św. Gundenisy, Dziewicy, którą z powodu jej wiary 4 razy rozciągano na torturach, szarpano okrutnie żelaznymi hakami, trzymano w ciemnym więzieniu i wreszcie ścięto.
W Sylistrii w Moezji pamiątka św. Emiliana, Męczennika, którego za czasów Juliana Odstępcy wrzucono do rozpalonego pieca, pomógłszy mu tym sposobem w osiągnięciu palmy męczeństwa.
W Mediolanie obchód uroczysty św. Materna, Biskupa, który pozwolił się kilka razy uwięzić i biczować za swą owczarnię. W końcu zmarł spokojnie w Panu, ogólnie podziwiany dla tylu dowodów swej odwagi w wierze.
W Bresci uroczystość świętego Filastriusza, Biskupa, walczącego przeciw błędnowiercom, a szczególnie przeciw arianom, którzy mu wyrządzili wiele krzywd. W końcu przeszedł do spokoju wiecznego, wsławiony wielu cudami.
W Metz w Lotaryngii uroczystość świętego Arnulfa, Biskupa, który posiadał łaskę świętości i cudów, a życie zakończył jako pustelnik.
W Utrechcie uroczystość św. Fryderyka, Biskupa i Męczennika. — W hiszpańskiej Galecji uroczystość świętej Maryny, Dziewicy i Męczenniczki.
W Segni uroczystość świętego Brunona, Biskupa i Wyznawcy. — W Forompopoli w Emilia uroczystość świętego Rufila.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze