Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 15-go lipca w Bamberdze uroczystość św. Henryka I, Cesarza. Wspólnie ze swą małżonką Kunegundą zachował dozgonną czystość i był przyczyną nawrócenia się św. Stefana, króla węgierskiego wraz z całym ludem.
W Pawii pamiątka św. Feliksa, Biskupa i Męczennika. — W Porto męczeństwo św. Eutropiusza ze swymi siostrami Zozymą i Bonozą. — W Aleksandrii śmierć męczeńska św. Filipa, Zenona i Narzeusza z 10 dziećmi.
W Kartaginie pamiątka św. Katulina, Diakona, o którym św. Augustyn wygłosił mowę pochwalną; również św. Jantiarego, Florencjusza, Julii i Justy, pochowanych w bazylice Faustusa.
Na wyspie Tenedos uroczystość św. Męczennika Abudemiusza, dręczonego za panowania Dioklecjana.
W Sebaście męczeństwo św. Antiocha, Lekarza, ściętego pod panowaniem namiestnika Hadriana. Z ciała ściętego wypłynęło mleko a nie krew, co spowodowało nawrócenie się kata Cyriaka, który później został również ścięty.
W Nizybie uroczystość św. Jakuba, Biskupa. Obdarzony darem cudów i uczonością, był jednym z owych wyznawców podczas prześladowania Galeriusza Maksymiana, którzy na Soborze Nicejskim potępiali herezje Ariusza.
W Neapolu w Kampanii pamiątka św. Atanazego, Biskupa, który po wielu przykrościach został wygnany przez swego bezbożnego kuzyna Sergiusza i stargany wieloma nieszczęściami przeszedł do lepszego życia.
W Palermo znalezienie zwłok św. Rozalii, Dziewicy, odkryte cudownym sposobem za czasów Papieża Urbana VIII, a które Sycylię w owym roku uwolniły od zarazy.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze