Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 6-go lipca oktawa św. Apostołów Piotra i Pawła.
W Judei śmierć męczeńska św. Izajasza, Proroka, którego król Manasses kazał przeciąć na pół. Pochowano go pod dębem Rogel niedaleko źródła Siloe.
W Rzymie męczeństwo św. Trankwillina, ojca św. Marka i Marceliana. Przez św. Sebastiana, Męczennika pouczony i nawrócony, otrzymał Chrzest św. od św. Polikarpa, Kapłana, a święcenia kapłańskie od Papieża św. Kajusa. Pewnego razu ósmego dnia po uroczystości książąt Apostołów modląc się u grobu św. Pawła, został porwany przez pogan i ukamienowany.
W Fiesoli w Toskanii śmierć męczeńska św. Romulusa, Biskupa i ucznia św. Piotra, Apostoła. Z jego polecenia głosił w wielu miejscach Włoch Ewangelię św., a wywiązawszy się z tego zadania, powrócił do Fiesoli i otrzymał razem z wielu innymi towarzyszami koronę męczeńską pod cesarzem Domicjanem.
W Campanii męczeństwo św. Dominiki pod Dioklecjanem. Rzucono ją dzikim zwierzętom za to, iż burzyła posągi bożków. Jednak gdy one jej nie tknęły, wtenczas miecz katowski zadał koniec jej życiu. Ciało to święte doznaje czci wysokiej w Tropei w Calabrii.
Tegoż dnia śmierć męczeńska św. Łucji w Campanii. Została ona schwytana i skazana na różne męczarnie, jednakże swą wytrwałością nawróciła nawet samego sędziego. Przybyli jeszcze Antonin, Seweryn, Diodor, Dion i 17 innych; wszyscy razem cierpiąc na ziemi, razem także otrzymali nagrodę w Niebie.
W okolicy Trewiru uroczystość św. Goara, Kapłana i Wyznawcy.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze