Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 4-go lipca pamiątka św. Ozeasza i Aggeusza, Proroków. — W Lizbonie w Portugalii dzień zgonu św. Królowej-wdowy Elżbiety z Portugalii.
W Afryce dzień zgonu św. Jukundiana, Męczennika, utopionego w morzu.
W okolicy Berry śmierć męczeńska św. Wawrzyniana, Biskupa Sewilskiego, którego głowę przeniesiono do jego miasta biskupiego.
W Syrmium męczeństwo św. Innocentego i św. Sebastii, Dziewicy z 30 towarzyszami.
W Madaurze w Afryce męczeństwo św. Namfaniona i jego towarzyszy, którym dodawał ducha w cierpieniach i jako przywódca naprzód szedł po koronę zwycięstwa.
W Cyrenie w Libii dzień zgonu św. Teodora, Biskupa, którego w prześladowaniu dioklecjańskim obito pałkami ołowianymi i pozbawiono języka. W końcu jako Wyznawca przekroczył bramy Raju.
Tegoż dnia uroczystość św. Flawiana II z Antiochii i Eliasza z Jerozolimy, Biskupów, którzy za obronę Soboru chalcedońskiego zostali wygnani przez cesarza Anastazego i jako zwycięzcy zasłużyli sobie na wieczną ojczyznę.
W Augsburgu w Retii uroczystość świętego Udalryka, Biskupa, którego życie odznaczało się nadzwyczajną szczodrobliwością, mocą cudów i czuwaniem.
W Tours przeniesienie św. Martyna, Biskupa i Wyznawcy, jak też poświęcenie jego bazyliki; za życia swego otrzymał tego samego dnia także święcenia Biskupie.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze