Kazania
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 22-go czerwca w Noli w Campanii uroczysty obchód św. Paulina, biskupa i Wyznawcy. Pochodząc ze szlachetnego rodu i obficie opatrzony dobrami ziemskimi, stał się dla Chrystusa tak ubogim i pokornym, że gdy już nic więcej nie miał, oddał się sam w niewolę, aby uwolnić syna pewnej wdowy, którego hordy wandalskie pojmały i powlokły do Afryki. Błyszczał nie tylko rozległą wiedzą i wielką świątobliwością życia, lecz także władzą nad złymi duchami, dzięki czemu święci Ambroży, Hieronim, Augustyn i Grzegorz udzielają mu w swych pismach najpiękniejszych pochwał. Jego święte zwłoki przechowują obecnie w Rzymie na wyspie Tyberyjskiej razem z relikwiami św. Bartłomieja, apostoła.
W Verulam w Anglii męczeństwo św. Albana za panowania cesarza Dioklecjana. Aby uratować pewnego kapłana, którego gościł u siebie, wydał się sam sędziemu i po wielu katuszach został ścięty. Z nim poniósł śmierć pewien żołnierz, który został przezeń nawrócony w drodze na miejsce ścięcia. Został on ochrzczony własną krwią.
W Rzymie przeniesienie św. zwłok Flawiusza Klemensa, który za cesarza Domicjana cierpiał za wiarę św. Jego ciało odnaleziono w bazylice św. Klemensa papieża i złożono tamże z wielką uroczystością.
Tego samego dnia uroczystość św. Niceasa, biskupa Akwilei, wsławionego tak wiedzą jak świętością.
W Neapolu w Kampanii uroczystość św. Jana, biskupa, którego św. Paulin, biskup Noli, powołał do wiecznej szczęśliwości.
W Samarii śmierć 1480 świętych Męczenników za króla perskiego Chozroesa. — W klasztorze Clugny pamiątka św. Konsorcji, Dziewicy. — Przy górze Ararat ukrzyżowanie 10.000 Św. Męczenników.
W Rzymie uroczystość bł. papieża Innocentego V, który z mądrym umiarkowaniem bronił wolności Kościoła i zgody ludów chrześcijańskich. Cześć jego zalecił i potwierdził papież Leon XIII.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze