Kazania
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 18-go czerwca w Rzymie przy Via Ardeatina męczeństwo św. braci Marka i Marceliana za czasów cesarza Dioklecjana. Po uwięzieniu przywiązano ich do pala i przebito im nogi ostrymi gwoździami. Ponieważ jednak nie zachwiali się w wierze Chrystusowej, sędzia kazał ich przebić włócznią, tak pospieszyli, zdobni koroną męczeńską, do wiecznej ojczyzny.
W Tripolis w Fenicji męczeństwo św. Leoncjusza, żołnierza. Oddany na męki z trybunami Hipacjuszem i Teodulusem, których nawrócił na wiarę Chrystusową, wraz z nimi zyskał palmę zwycięstwa.
Tegoż dnia pamiątka św. Eteriusza, Męczennika, ściętego po okrutnych katuszach podczas prześladowania dioklecjańskiego.
W Aleksandrii śmierć męczeńska św. Maryny, Dziewicy. — W Bordeaux uroczystość św. Amanda, biskupa i Wyznawcy. — W Maladze w Hiszpanii śmierć męczeńska św. Cyriaka i św. Pauli, Dziewicy.
W Sacca na Sycylii uroczystość świętego Kalogera, którego świętość objawia się szczególniej tym, iż za jego wezwaniem opętani uwolnieni zostają od złego ducha.
W Schonau pod Bingen uroczystość świętej Elżbiety, która jaśniała szczególną wiernością w wypełnianiu reguły zakonnej.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze