Kazania
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 1-go czerwca w Rzymie uroczystość św. Juwencjusza, Męczennika.
W Cezarei w Palestynie męczeństwo św. Pamfila, kapłana, męża niezwykłej świątobliwości i uczoności, oraz wielkiej szczodrobliwości względem ubogich. Za panowania cesarza Galeriusza Maksymiana był on okrutnie męczony i uwięziony za wiarę chrześcijańską. Firmilian wydał go powtórnie na męki, podczas których zakończył ofiarę swego życia. Wraz z nim cierpieli: diakon Walens i Paweł z dziewięcioma towarzyszami.
W Autun uroczysty obchód św. Reweriana i św. Pawła, kapłana, z dziesięcioma towarzyszami, którzy za cesarza Aureliana pozyskali koronę męczeńską.
W Kapadocji męczeństwo św. Tespezjusza, któremu za cesarza Aleksandra po różnych męczarniach ucięto głowę.
W Egipcie śmierć męczeńska św. Ischiriona, oficera, z pięcioma żołnierzami, którzy za cesarza Dioklecjana w różny sposób ofiarowali swe życie za wiarę św.
Tak samo męczeństwo św. Firmusa, który podczas prześladowania Maksymiańskiego po rozlicznych okropnych męczarniach został ukamienowany i ścięty.
W Perugii uroczystość św. Felina i Gracyniana, żołnierzy i Męczenników. Po wielokrotnych męczarniach zdobyli oni za Decjusza palmę męczeńską przez chwalebną śmierć.
W Umbrii uroczystość św. Fortunata, kapłana, wsławionego cudami swymi. — W klasztorze Lerin pamiątka św. Kaprazjusza, opata. — W Trewirze uroczysty obchód zakonnika Symeona, policzonego przez papieża Benedykta IX w poczet Świętych.
W klasztorze Onna pod Burgos w Hiszpanii uroczystość pamiątkowa św. Eneko, opata z zakonu Benedyktynów, którego świętość i cuda daleko słynęły.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze