Kazania
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 27-go maja w Anglii złożenie zwłok św. Bedy Czcigodnego, Wyznawcy, kapłana i Nauczyciela Kościoła, który cieszył się wielką czcią i powagą z powodu swej świętości i uczoności.
Również uroczystość św. Jana, papieża i Męczennika, który na rozkaz ariańskiego króla Gotów wschodnich Teodoryka został wygnany za stałość w wierze katolickiej do Rawenny i tam wrzucony do więzienia, gdzie po długich cierpieniach zakończył życie.
W Sylistrii w Bułgarii męczeństwo św. Juliusza, który za niezachwiane przywiązanie do świętej wiary chrześcijańskiej skazany został na śmierć za panowania cesarza Aleksandra.
Pod Sorą śmierć męczeńska św. Restytuty za cesarza Aureliana. Mocą wiary triumfowała nad natarczywością złych duchów, nad pochlebstwami rodziców i nad złością oprawców. W końcu zdobyła koronę męczeńską przez ścięcie wraz z wielu innymi chrześcijanami.
W okolicy Arras pamiątka św. Ranulfa, Męczennika. — W Orange we Francji uroczystość św. Eutropiusza, biskupa, który wielce był poważany ze względu na swe cnoty i cuda.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze