Kazania
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 16-go maja w Gubbio uroczystość św. Ubalda, biskupa, wsławionego cudami.
W Auxerre męczeństwo św. Peregryna, pierwszego biskupa tegoż miasta. Został posłany przez papieża św. Sykstusa razem z wielu innymi klerykami do Francji głosił tam z wielką gorliwością słowo Boże, aż osiągnął jako Męczennik koronę wiecznej chwały.
W Persji za panowania króla Izdegerda męczeństwo św. Audara, biskupa, z 7 kapłanami, 9 diakonami i 7 Dziewicami. Wszyscy po różnorakich męczarniach chwalebnie zdobyli koronę męczeńską.
W Pradze w Czechach uroczystość św. Jana Nepomucena, kanonika kapituły metropolitalnej, który z wielką stanowczością oparł się wszelkim namowom, aby wyjawił tajemnicę Spowiedzi św. Po długich katuszach został wrzucony do rzeki Wełtawy i osiągnął tym sposobem palmę męczeństwa.
W Amiens we Francji pamiątka św. Honorata, biskupa. — W Uzala w Afryce pamiątka św. Feliksa i Gennadiusza, Męczenników.
W Palestynie uroczystość pamiątkowa św. Mnichów, zabitych przez Saracenów w klasztorze św. Sabby. — We Francji śmierć męczeńska św. Akwilina i Wiktoriana. — Pod Le Mans pamiątka św. Baptysty de la Salie.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze