Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 14-go maja uroczystość św. Bonifacego, Męczennika, który pod Tarsus w Cylicji poniósł śmierć męczeńską za cesarzy Dioklecjana i Maksymiana. Jego ciało przeniesiono później do Rzymu i pochowano przy Via Latina.
W Galii męczeństwo św. Poncjusza, przez którego apostolską gorliwość nawróciło się do wiary Chrystusowej dwóch cezarów Filipów, ojciec i syn. Palmę męczeństwa zdobył za cesarzy Waleriana i Galliena.
W Syrii śmierć męczeńska św. Wiktora i św. Korony za cesarza Antonina. Wiktor skazany został przez sędziego Sebastiana na najrozmaitsze i najokropniejsze męczarnie. Korona, małżonka żołnierza, sławiąc jego stałość, ujrzała spadające z nieba dwa wieńce, jeden dla Wiktora a drugi dla niej same. Gdy to widzenie opowiedziała głośno obecnym, została na rozkaz sędziego rozpięta między dwoma drzewami i rozdarta; potem stracono również Wiktora.
W Sardynii pamiątka św. Justy, Justyny i Henedyny, Męczenniczek. — W Neapolu w Kampanii uroczystość pamiątkowa św. Pomponiusza, biskupa.
W Rzymie uroczystość św. Paschalisa papieża, który zebrał wiele ciał św. Męczenników z katakumb i złożył je z wielką czcią w różnych kościołach.
W Ferencie w Toskanii uroczystość św. Bonifacego, biskupa, który już od dziecięctwa odznaczał się świętością i cudami, jak świadczy św. Grzegorz.
W Egipcie uroczystość św. Pachomiusza, opata, który założył wiele klasztorów i napisał dla nich regułę, objawioną mu przez anioła.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze