Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 2-go maja w Aleksandrii uroczystość św. Atanazego, Biskupa, słynącego świętym życiem i uczonością. Chociaż prawie cały świat sprzysiągł się przeciw niemu, bronił on jednak począwszy od Konstantyna, aż do rządów Walensa odważnie wiary katolickiej przed cesarzem, starostą i wielu ariańskimi Biskupami. Dlatego musiał znieść wiele dolegliwości, a jako wygnaniec przeszedł prawie cały znany wówczas świat, nie znajdując prawie nigdzie obrony i pewności życia. Gdy wreszcie powrócił do swej owczarni, odszedł w czterdziestym szóstym roku działalności Biskupiej, bogaty w zwycięstwa i korony do chwały wiecznej.
W Rzymie śmierć męczeńska św. Saturnina, Neopola, Germana i Celestyna, którzy po wielokrotnych męczarniach zakończyli w więzieniu bieg życia.
Tak samo męczeństwo św. Eksuperjusza i jego małżonki Zoe, wspólnie z ich synami Cyriakiem i Teodulusem za panowania cesarza Hadriana.
W Sewilli uroczystość św. Feliksa, Diakona i Męczennika.
Tego samego dnia męczeństwo św. Vindemialisa, który wspólnie ze swymi towarzyszami Eugeniuszem i Longinem siłą ducha i cudami walczył przeciw herezji ariańskiej i dlatego został skazany na ścięcie przez króla Hunneryka.
W Avili w Hiszpanii pamiątka świętego Sekunda, Biskupa. — We Florencji uroczystość św. Antoniusza, Biskupa, z zakonu kaznodziejskiego, zdobnego wielką świętością i nauką.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze