Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 4-go kwietnia w Sewilli w Hiszpanii uroczystość św. Izydora, Biskupa, który obfity w cnoty i wiedzę, gorliwością o wiarę katolicką i przestrzeganiem przepisów kościelnych stał się ozdobą Hiszpanii.
W Tessalonice męczeństwo św. Agatopodesa, Diakona i lektora Teodulusa. Obu utopiono w morzu z kamieniem u szyi z powodu ich wiary chrześcijańskiej za panowania cesarza Maksymiana i starosty Faustyna.
W Mediolanie pochowanie św. Ambrożego, Biskupa i Wyznawcy, który zdumiewającą uczonością i cudami dokonał między innymi tego, że w czasie herezji ariańskiej pozyskał wierze katolickiej na nowo prawie całe Włochy.
W Konstantynopolu uroczystość św. Platona, Mnicha, który przez długie lata z niezłomną odwagą walczył przeciw heretyckim obrazoburcom.
W Palestynie pamiątka św. Zozimusa, Pustelnika, który pochował ciało św. Marii Egipcjanki.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze