Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 1-go kwietnia w Rzymie męczeństwo św. Teodory, siostry Męczennika Hermesa, która została ścięta przez sędziego Aureliana pod panowaniem cesarza Hadriana. Pochowano ją przy Via Salaria obok jej brata.
Tegoż dnia dzień zgonu św. Wenancjusza, Biskupa i Męczennika.
W Egipcie śmierć męczeńska św. Kwinkcjana i Ireneusza. — W Armenii św. Wiktora i Stefana.
W Konstantynopolu uroczystość św. Makarego, Wyznawcy, który za obronę Obrazów świętych został wygnany przez cesarza Leona i na wygnaniu zakończył swe życie.
W Grenoble uroczystość św. Hugona, Biskupa, który przez wiele lat prowadził życie pustelnicze i wsławiony wielu cnotami wstąpił do chwały wiecznej.
W Amiens dzień zgonu św. Waleryka, Opata, którego grób uświetniony został wielu cudami.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze