Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 29-go marca w Persji męczeństwo świętego Jonasza i Barachizjusza podczas panowania króla perskiego Sapora. Św. Jonaszowi zostały najprzód połamane kości, a potem przecięte ciało. Św. Barachizjuszowi nalano w usta wrzącej smoły, przez co się udusił.
W Heliopolis w Libanonii śmierć męczeńska św. Cyryla, Diakona, któremu za panowania Juliana Apostaty poganie wyrwali z brzucha wątrobę, aby ją zaraz pożreć niby dzikie zwierzęta.
W Nikomedii męczeństwo św. Pastora, Wiktoryna i ich towarzyszy.
W Afryce pamiątka św. trzech Wyznawców: Armogasta, Urzędnika dworu, Maskulasa, Dyrektora teatru i Saturusa, królewskiego głównego Zarządcy. Wszyscy trzej byli poddawani okropnym męczarniom podczas prześladowania za ariańskiego króla Geizeryka, aż wreszcie dosięgli celu swej walki za wiarę Chrystusa.
W Astii św. Sekundusa, Męczennika.
W klasztorze Luxeuil złożenie zwłok św. Eustazego, Opata, ucznia św. Kolumbana. Blisko sześciuset zakonników poddało się jego kierownictwu duchownemu, gdyż słynął on nie tylko świętobliwym życiem ale posiadał także moc czynienia cudów.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze