Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 21-go marca na Monte Cassino uroczystość św. Benedykta, Opata, który na nowo wskrzesił i rozszerzył klasztorne życie cnotliwe, zanikające wówczas w południowych krajach. Jego życie, bogate w cnoty i cuda, opisał św. Grzegorz, Papież.
W Aleksandrii pamiątka św. Męczenników, którzy zostali w swych kościołach napadnięci i wymordowani przez arian i pogan za panowania cesarza Konstancjusza i starosty Filagriusza.
Tegoż dnia św. Filemona i Domina, Męczenników.
W Katanii św. Birrilla, Biskupa, który wyświęcony przez samego świętego Piotra, Apostoła, nawrócił wielką liczbę pogan do wiary chrześcijańskiej, a będąc już podeszłym w latach spokojnie zasnął w Panu.
W Aleksandrii św. Serapiona, Pustelnika i Biskupa z Thmuis, który zasłynął cnotami i do lepszego przeszedł żywota po wygnaniu przez rozszalałych arian.
W okolicy Lyonu św. Lupicyna, Opata, odznaczonego cnotami i cudami.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze