Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 19-go marca w Judei dzień zgonu św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Papież Pius IX uległszy prośbom świata katolickiego, ogłosił św. Józefa Patronem całego Kościoła.
W Sorencie św. Kwinktusa, Kwinktylli, Kwartylli i Marka z dziewięcioma towarzyszami.
W Nikomedii św. Panchariusza z Rzymu, który za czasów Dioklecjana został ścięty i tym sposobem pozyskał koronę męczeńską. Tegoż dnia św. Apoloniusza i Leontiusza, Biskupów.
W Gencie św. Landoaldusa, Kapłana z Rzymu i Amantiusza, Diakona. Posłani przez św. Marcina, Papieża do Gentu celem głoszenia Ewangelii, zostali po swym zgonie wsławieni wieloma cudami.
W okolicy Spoleto dzień śmierci bł. Jana, męża jak rzadko świętego. Przyszedł on z Syrii do Włoch i zbudował klasztor pod miastem Pinna. Tam przysposobił on przez 44 lata wielu synów duchownych do służby Pańskiej, aż w końcu bogaty w cnoty zmarł w spokoju.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze