Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 16-go marca w Rzymie męczeństwo św. Cyriaka. Po długim uwięzieniu był oblany smołą, rozciągnięty i rozrywany na torturach, w końcu kijami obity i ścięty razem z Largiem, Smaragdesem i dwudziestoma towarzyszami na rozkaz Maksymiana.
W Akwilei pamiątka św. Hilariusza, Biskupa i Tacjana, Diakona, którzy przechodzili tortury i inne męczarnie za czasów cesarza Numeriana i starosty Beroniusza. W końcu zakończyli swe męczeństwo razem ze świętym Feliksem, Largiem i Dionizym.
W Likaonii świętego Papasa, który z powodu wiary swej w Chrystusa był biczowany, rozdzierany żelaznymi hakami i zmuszony do chodzenia w trzewikach nadzianych ostrymi gwoździami. W końcu został powieszony na drzewie, gdzie wyzionął ducha. Drzewo to dotąd nieurodzajne, od owego czasu zaczęło rodzić owoce.
W Anazarbus w Cylicji św. Juliana, Męczennika, który długo był męczony przez starostę Marcjana, a w końcu włożony do miecha z wężami i zatopiony w morzu.
W Rawennie św. Agapita, Biskupa i Wyznawcy.
W Kolonii uroczystość św. Heriberta, Biskupa, odznaczającego się świętością.
W Auvergne złożenie zwłok św. Patrycjusza, Biskupa.
W Syrii św. Abrahama, Pustelnika, którego żywot opisał św. Efrem, Diakon.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze