Kazania
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 6-go marca w Nikomedii dzień zgonu św. Wiktora i Wiktoryna, Męczenników, którzy równocześnie z Klaudianem i jego małżonką Bassą przez trzy lata wielokrotnie byli męczeni i więzieni, wszyscy oni zakończyli żywot w więzieniu.
W Tortonie świętego Marcjana, Biskupa i Męczennika, który za panowania Trajana chwalebnie zdobył sobie palmę zwycięstwa dla Chrystusa.
W Konstantynopolu św. Ewagriusza, którego lud wybrał Biskupem za panowania cesarza Walensa. Ten zesłał go na wygnanie, gdzie Biskup oddał ducha Bogu.
Na Cyprze św. Konona, Męczennika, któremu za czasów cesarza Decjusza przez nogi poprzebijano żelazne gwoździe, po czym zmuszano go do biegu obok wozu, aż upadł i w modlitwie pożegnał się z tym światem.
Również śmierć bohaterska czterdziestu dwóch Męczenników, którzy zostali schwytani w Amorio i powleczeni do Syrii, gdzie po chwalebnej walce jako zwycięzcy osiągnęli palmę męczeńską.
W Bolonii św. Bazylego, Biskupa, który wyświęcony przez św. Sylwestra, Papieża, świętobliwie kierował powierzonym kościołem zarówno dobrym słowem, jak też przykładem.
W Barcelonie w Hiszpanii św. Olegariusza, który był Kanonikiem i Biskupem tego miasta, a potem Arcybiskupem Taragonii.
W pobliżu Gent we Flandrii św. Kolety, Dziewicy, która żyła w III Zakonie św. Franciszka. Powodowana Duchem Bożym, nakłoniła wiele żeńskich klasztorów drugiego zakonu do pierwotnej ścisłości. Była zdobna nadzwyczajnymi cnotami i uświetniona niezliczonymi cudami. Po jej śmierci została policzona przez Papieża Piusa VII w poczet Świętych Pańskich.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze