Kazania
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 25-go lutego w Egipcie męczeństwo św. Wiktoryna, Wiktora, Nicefora, Klaudianusa, Dioskora, Serapiona i Papiasza za panowania cesarza Numeriana. Dwóch pierwszych ścięto za wyznawanie Wiary św. po długotrwałych i okrutnych męczarniach, które mężnie wytrwali. Nicefora powoli poćwiartowano, gdy katusze na żarzącym się ruszcie chwalebnie przetrwał. Klaudianusa i Dioskora spalono na stosie, a Serapiona i Papiasza ścięto mieczem.
W Afryce pamiątka św. Męczenników Donatusa, Justusa, Herenasa i ich towarzyszy.
W Rzymie dzień zgonu św. Feliksa III, Papieża, pradziada św. Grzegorza Wielkiego, który o nim donosił, że się objawił jego wnuczce Tarsylii i powołał ją do krainy niebieskiej.
W Konstantynopolu uroczystość św. Tarazjusza, Patriarchy, odznaczającego się głęboką mądrością i świętobliwym życiem. Papież Hadryan I wystosował doń pismo obronne w sprawie czczenia obrazów.
W Nazjanzie pamiątka św. Cezariusza, brata św. Grzegorza, Teologa. Świadczył on, że widział brata swego wśród orszaku Błogosławionych.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze