Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 23-go lutego wigilia przed uroczystością świętego Macieja, Apostoła.
W Faency uroczystość św. Piotra Damiana, Kardynała i Biskupa Ostyjskiego, któremu Papież Leon XII dzięki jego głębokiej nauce i świątobliwości nadał godność Nauczyciela Kościoła.
Pod Syrmium męczeństwo św. Syrenusa, Męczennika, który został schwytany na rozkaz cesarza Maksymiana i ścięty za wyznanie Wiary św.
Tamże śmierć dwunastu Męczenników, którzy po zwycięskiej walce pośpieszyli do krain niebieskich.
W Rzymie pamiątka św. Polikarpa, Kapłana, który wraz ze św. Sebastianem wielu nawrócił do wiary chrześcijańskiej i pobudzającymi słowami zachęcał do chwalebnej śmierci męczeńskiej.
W Astordze pamiątka św. Marty, Dziewicy, którą męczono za czasów Decjusza i prokonsula Paternusa.
W Konstantynopolu męczeństwo św. Łazarza, Mnicha. Na rozkaz obrazoburcy Teofila, po długotrwałych mękach spalono mu rękę rozpalonym żelazem za wyrób obrazów Świętych. Cudownie uzdrowiony w dalszym ciągu wykonywał zniszczone obrazy, aż w końcu spokojnie zasnął w Panu.
W Bresci pamiątka św. Feliksa, Biskupa. W Sewilli w Hiszpanii uroczystość św. Florencjusza, Wyznawcy.
W Todi pamiątka św. Romany, Dziewicy, która ochrzczona przez św. Sylwestra, Papieża, wiodła pobożny żywot pustelniczy w pieczarze, po czym obfitując w cuda dostała się do szczęśliwości wiecznej.
W Anglii uroczystość świętej Milburgis, Dziewicy i córki króla Merwalda z Mercien.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze