Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 20-go lutego w Tyrusie w Fenicji grupa Męczenników, których liczba jest wiadoma jedynie wszechwiedzy Boga. Śmierć męczeńską zadał im dowódca Veturius za czasów prześladowania dioklecjańskiego, jednak już wcześniej cierpieli rozliczne katusze i męki. Naprzód ciało ich szarpano biczami, następnie rzucono dzikim bestiom na pożarcie, lecz te ich nie tknęły. W końcu powierzeni zostali płomieniom, gdzie też ponieśli okrutną śmierć. Ich chwalebne męczeństwo zachęciło do zwycięstwa Biskupów Tyranniona, Sylwanusa, Pelsusa i Nilusa z Zenobiuszem, Kapłanem, którzy po chwalebnej walce zdobyli sobie palmę męczeństwa.
Na Cyprze pamiątka św. Potamiusza i Nemezjusza.
W Konstantynopolu uroczystość św. Eleuteriusza, Biskupa i Męczennika.
W Persji dzień zgonu św. Sadota, Biskupa ze stu dwudziestu ośmioma towarzyszami, którzy wzbraniając się przed oddaniem pokłonu słońcu, zdobyli sobie wspaniałą koronę zwycięstwa przez okrutną śmierć za panowania króla Sapora.
W Katanii w Sycylii uroczystość św. Leon a, Biskupa, odznaczającego się cnotliwym życiem i cudowną działalnością.
Tego samego dnia uroczystość św. Euchariusza, Biskupa Orleańskiego, który tym więcej odznaczał się cudami, czym więcej jego nieprzyjaciele starali się go poniżyć nienawiścią i oszczerstwem.
W Tournay w Belgii pamiątka św. Eleuteriusza, Biskupa i Wyznawcy.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze