Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 18-go lutego w Jerozolimie dzień zgonu św. Szymona, Biskupa, który według podania był synem Kleofasa, a więc bliskim krewnym Zbawiciela. Po śmierci św. Jakuba, krewnego Pana Jezusa, wyświęcony został na Biskupa i za panowania Trajana po wielokrotnych mękach został zaprowadzony na śmierć. Na miejscu kaźni wszyscy obecni, a nawet sędzia nie mogli się nadziwić, iż 120-letni starzec z taką odwagą i wytrwałością zdołał znieść męczeńską na krzyżu.
Przy Ostii pamiątka śmierci męczeńskiej św. Maksymusa i Klaudiusza, oraz jego małżonki Prepedigny wraz z synami Aleksandrem i Kutiasem, którzy należeli do najzacniejszej szlachty. Na rozkaz Dioklecjana zostali schwytani, zesłani na wygnanie, a potem spaleni na stosie. Sami z siebie uczynili miłą Panu ofiarę całopalną. Szczątki ich wrzucono do Tybru, po czym chrześcijanie wyłowili je z nurtów rzeki i złożyli poza miastem na wieczny spoczynek.
W Afryce śmierć męczeńska św. Lucjusza, Sylwanusa, Rotulusa, Klasykusa, Sekundinusa, Fruktulusa i Maksymusa.
W Konstantynopolu pamiątka św. Flawiana, Patriarchy Efezu, który w za obronę Wiary świętej został okaleczony przez stronników nikczemnego Dioskora i zesłany na wygnanie, gdzie po trzech dniach zakończył swój bolesny żywot.
W Toledo uroczystość św. Heladiusza, Biskupa i Wyznawcy.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze