Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 16-go lutego dzień śmierci świętego Onezimusa, o którym w liście swym do Filemona pisze św. Paweł, Apostoł. Przez tegoż Apostoła został on wyświęcony na Biskupa jako następca św. Tymoteusza i przeznaczony na kaznodzieję. Później został skrępowany i powleczony do Rzymu, gdzie ukamienowano go za wiarę. Jego święte Ciało z początku pochowano w Rzymie, później zaś przeniesiono do miasta, w którym żył jako Biskup.
W Curne w Campanii przeniesienie relikwii św. Julianny z Nikomedii, Dziewicy. Za panowania cesarza Maksymiana była okrutnie dręczona najpierw przez swego pogańskiego ojca Afrykanusa, a następnie przez namiestnika Ewilazjusza. Ponieważ wzgardziła jego umizgami, została wrzucona do więzienia po wielokrotnych katuszach. W więzieniu musiała walczyć ze złym duchem, a w końcu została skazana na ścięcie, poprzednio jeszcze bohatersko przetrwawszy próbę ognia i roztopionego ołowiu.
W Egipcie śmierć męczeńska św. Juliana i pięciu tysięcy towarzyszy.
W Cezarei i Palestynie uroczystość św. Eliasza, Jeremiasza, Izajasza, Samuela i Daniela z Egiptu, którzy dobrowolnie ofiarowali pomoc Wyznawcom skazanym na ciężkie roboty w kopalniach w Cylicji. Po powrocie zostali schwytani przez namiestnika Firmiliana za panowania cesarza Galeriusza Maksymiana, byli okrutnie męczeni i w końcu zdobyli sobie koronę męczeńską przez ścięcie. Po nich zatrzymani zostali św. Porfiriusz, sługa św. Pamfila, Męczennika i św. Seleucus z Kapadocji. Obydwaj w różnych męczarniach okazali się stałymi w wierze, więc jednego z nich skazano na śmierć przez spalenie, a drugiego ścięto. W ten sposób obydwaj zdobyli sobie palmę zwycięstwa.
W Arezzo w Toskanii pamiątka świętego Grzegorza X, Papieża z Piacencji, który będąc archidiakonem w Leodium, wyniesiony został do godności Papieskiej. W czasie swego szczęśliwego Pontyfikatu załagodził grecką schizmę na II-gim Soborze w Lyonie, usunął niesnaski obozów chrześcijańskich i starał się o pozyskanie z powrotem świętych Miejsc.
W Bresci pamiątka św. Faustyna, Biskupa i Wyznawcy.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze