Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 14-go lutego w Rzymie przy Via Flaminia uroczystość św. Walentego, Kapłana, który za panowania cesarza Klaudiusza dokonał cudownych uleczeń i swą nauką nawrócił wielu do prawdziwej wiary. Najpierw bito go kijami, a w końcu ścięto.
Również w Rzymie męczeństwo św. Witalisy, Feliculi i Zenony.
W Terni pamiątka św. Walentego, Biskupa. Ponieważ jego stanowczość się nie zmieniła mimo długotrwałego biczowania i kaźni, na rozkaz prefekta miejskiego Placyda został w nocy wywleczony z więzienia i ścięty.
Tamże pamiątka św. Prokulusa, Efebusa i Apoloniusza. Kiedy odprawiali w nocy nabożeństwo przy relikwiach św. Walentego, zostali schwytani na rozkaz konsula i pościnano ich mieczem.
W Aleksandrii uroczystość św. Bassusa, Antoniego i Protolicusa, Męczenników, których utopiono w morzu.
Tamże Pamiątka św. Cyriona, Kapłana, Bossianusa, Lektora, Agato, Egzorcysty i św. Mojzesa, którzy przez spalenie osiągnęli chwałę niebieską.
Podobnie święci Dionizjusz i Ammoniusz, Męczennicy, których głowy spadły pod mieczem kata.
W Rawennie uroczystość św. Eleuchadiusza, Biskupa i Wyznawcy.
W Bitynii pamiątka św. Auksencjusza, Opata. W Sorencie uroczystość św. Antoniego, Opata, który po zniszczeniu przez Longobardów klasztoru Monte Casino uszedł do pobliskiej puszczy i tam zakończył swój świętobliwy żywot. Jego relikwie wciąż jeszcze posiadają moc cudotwórczą.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze