Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 23-go grudnia w Rzymie uroczystość św. Wiktorii, Dziewicy i Męczenniczki za czasów cesarza Decjusza. Była zaręczona z poganinem Eugeniuszem, lecz ponieważ nie chciała ani wyjść za mąż, ani złożyć bogom ofiary, a licznymi cudami pozyskała Bogu wiele dziewic, przeto na prośbę narzeczonego przebito jej serce mieczem.
W Nikomedii pamiątka 20 św. Męczenników, którzy w prześladowaniu Dioklecjańskim ofiarowali swe życie w najokropniejszych mękach.
Również męczeństwo św. Mygdoniusza i Mardoniusza, pierwszy został podczas tego prześladowania spalony, a drugi żywcem zakopany w ziemi. Wówczas cierpiał również Diakon św. Antyma, Biskupa, którego poganie ujęli i ukamienowali dlatego, że zanosił listy Męczennikom.
Na Krecie śmierć męczeńska św. Teodula, Saturnina, Eupora, Gelazjusza, Kunicjana, Zetyka, Kleomenesa, Agatopa, Bazylida i Ewarysta, którzy w prześladowaniu Dioklecjańskim po okrutnych mękach zostali ścięci.
W Rzymie uroczystość św. Serwulusa, który według podania świętego Grzegorza będąc sparaliżowany na całym ciele przebywał w przedsionku kościoła św. Klemensa, aż wreszcie zaproszony śpiewem Aniołów przeniósł się do szczęśliwości rajskich. Pan Bóg działał liczne cuda nad jego grobem.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze