Kazania
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 4-go grudnia uroczystość świętego Piotra Chryzologa, Biskupa i Wyznawcy.
W Nikomedii męczeństwo św. Barbary, Dziewicy. W prześladowaniu za panowania Maksymiana poniosła srogie więzienie, palono ją pochodniami, ucięto jej piersi i przecierpiała jeszcze wiele innych męczarni. W końcu została ściętą ręką własnego ojca.
W prowincji Pontu pamiątka św. Melecjusza, Biskupa i Wyznawcy, czcigodnego nie tylko dla obfitej wiedzy, ale więcej jeszcze dla wielkości ducha i czystości serca.
W Bolonii uroczystość św. Feliksa, Biskupa, pełniącego urząd Diakona przy Kościele mediolańskim za czasów św. Ambrożego.
W Konstantynopolu pamiątka św. Teofana i jego towarzyszy. — W Anglii uroczystość św. Osmunda, Biskupa i Wyznawcy. — W Kolonii uroczystość św. Anno, Arcybiskupa.
W Mezopotamii pamiątka św. Marutasa, Biskupa, który Kościół katolicki w Persji, prawie całkowicie zniszczony podczas prześladowania za panowania króla Izdegerda, znowu podniósł i dla cudów swoich cieszył się poważaniem nawet u nieprzyjaciół.
W Parma uroczystość świętego Bernarda, Kardynała, Biskupa tegoż miasta, z zakonu Wallombrozjan.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze