Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 20-go stycznia w Rzymie dzień pamiątkowy św. Fabiana, Papieża, który za czasów Decjusza męczony, pochowany został na cymetrium Kallistusa. — Tamże w katakumbach pamiątka św. Sebastiana, Męczennika. Jako naczelnik pierwszej kohorty straży przybocznej był szczerym wyznawcą wiary Chrystusa i dlatego na samym placu ćwiczeń został przywiązany do słupa, a następnie łucznikom oddany jako tarcza do strzelania. W końcu zabito go maczugą. — W Nicei w Bitynii śmierć męczeńska św. Neofita. Zaledwie 15 lat licząc został okrutnie ubiczowany, potem go wrzucono do pieca rozpalonego, a wreszcie oddany dzikim zwierzętom na pożarcie, jednakże nigdzie nie poniósł najmniejszej szkody. Ponieważ zaś wiarę chrześcijańską i nadal bezustannie wyznawał, przeto go ścięto mieczem. — W Cezenie pamiątka św. Maura, Biskupa, który się odznaczył cnotliwym życiem i cudami. — W Palestynie dzień pamiątkowy św. Eutymiusza, Opata, który za panowania cesarza Marcjana wskutek swej gorliwości do Wiary chrześcijańskiej, oraz przez swą cudotwórczość Kościołowi przyczynił się do chwały.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze