Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 15-go stycznia uroczystość św. Pawła, pierwszego Pustelnika. — W Angers we Francji dzień śmierci św. Maura, ucznia św. Benedykta, któremu od najwcześniejszej młodości został powierzony na wychowanie i wykształcenie. O postępach, jakie czynił pod takim kierownictwem, dowodzi między innymi cudowny przypadek, że suchą nogą chodził po wodzie. Nie zdarzyło się to od czasu świętego Piotra, Apostoła. Św. Maur, wysłany przez św. Benedykta do Galii, założył tam słynny klasztor w Glanfeuil i kierował nim czterdzieści lat. Wielce słynący wskutek swej cudotwórczości, zasnął wreszcie spokojnie w Panu. — W Palestynie dzień pamiątkowy św. Habakuka i Micheasza, Proroków, których relikwie za panowania Teodozjusza Wielkiego zostały odnalezione przez Boskie objawienie. — W Anagui śmierć męczeńska św. Sekmedyny, Dziewicy, która za panowania cesarza Decjusza została ścięta. — W Kagliarii w Sardynii Pamiątka św. Efizjusza, Męczennika, który w czasie prześladowania pod Dioklecjanem był dręczony przez sędziego Flawiana w najrozmaitszy sposób, wszakże za Boską pomocą wytrwał chwalebnie we wszystkich walkach i jako zwycięzca przez miecz zakończył życie, przenosząc się do krainy niebieskiej. — W Noli w Kampanii, pamiątka św. Maksyma, Biskupa. — W Auvergne we Francji św. Bonitusa, Wyznawcy i Biskupa. — W Egipcie dzień pamiątkowy św. Makariusza, Opata, ucznia świętego Antoniego, który słynął cnotami i cudotwórstwem. — Tak samo św. Izydora, którego życie jaśniało świątobliwością, przywiązaniem do wiary i cudownymi znamionami. — W Rzymie dzień śmierci św. Jana Kalybity. Żył on przez pewien czas pominięty w kącie rodzicielskiego pałacu, a później w szałasie zbudowanym na wyspie Tyberyjskiej. Dopiero po śmierci poznany przez własnych rodziców; na tej samej wyspie zbudowano na jego cześć wspaniały kościół, który został uświetniony przez wiele cudów.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze