Kazania
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 30-go listopada w Patras w Achai męczeństwo św. Andrzeja, Apostoła, który głosił Ewangelię w Tracji i Scytii. Pojmany przez prokonsula został najpierw uwięziony, potem najokrutniej ubiczowany, a wreszcie przygwożdżony do krzyża, na którym żył jeszcze dwa dni, pouczając zeń zebrany lud. Kiedy potem błagał Boga o łaskę skonania na krzyżu, otoczył go blask niebieski, który znikł dopiero wtedy, gdy Święty oddal Bogu ducha.
W Rzymie uroczystość św. Kastulusa i Euprepeta, Męczenników. — W Konstantynopolu pamiątka św. Maury, Dziewicy i Męczenniczki. — Również pamiątka św. Justyny, Dziewicy i Męczenniczki.
Pod Saintes we Francji uroczystość św. Trojana, Biskupa, męża wielkiej świątobliwości. Wielka liczba cudów dziejących się jeszcze dziś na jego ziemskim grobie jest jasnym dowodem, że jego dusza przebywa w Niebie.
W Rzymie uroczystość św. Konstancjusza, Wyznawcy, który wiele wycierpiał z powodu stanowczego występowania przeciw pelagianom, tak iż słusznie policzono go między świętych Wyznawców.
W Palestynie pamiątka św. Zozyma, Wyznawcy, poważanego wielce za panowania cesarza Justyna dla świątobliwości i cudów.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze