Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 13-go stycznia oktawa objawienia Chrystusa Pana. — W Rzymie przy Via Lavicana św. żołnierzy i męczenników, którzy za czasów cesarza Gallienusa zdobyli sobie koronę męczeńską za wyznawanie świętej Wiary katolickiej. — W Sardynii św. Potytusa, Męczennika. Cierpiał on bardzo wiele pod panowaniem cesarza Antonina i namiestnika Gelazjusza, zakończył zaś swoje męczeństwo przez ścięcie mieczem. — W Semendrii położonej w górnej Mezii św. Hermylulusa i Stratonikusa, Męczenników, którzy po groźnych katuszach za panowania cesarza Licyniusza zostali utopieni w Dunaju. — W Kordowie św. Męczenników Gumezyndusa, Kapłana i Serwideusza, Zakonnika. — W Poitiers dzień pamiątkowy św. Hilarego, Wyznawcy i Biskupa. Wskutek dzielnej obrony wiary katolickiej wysłany został na cztery lata do Frygii, gdzie między innymi wskrzesił z martwych jednego człowieka. Papież Pius IX ogłosił go uroczyście Nauczycielem Kościoła i rozporządził, aby cześć jego obchodzono 14-go stycznia. — W Cezarei w Kapadocji świętego Leoncjusza, Biskupa, który śmiało bronił Wiary świętej za czasów Licyniusza przeciw poganom, a za panowania Konstantyna wobec Arianów. — W Trewirze św. Agrycjusza, Biskupa. — W Vergey w Burgundii św. Wiwencjusza, Wyznawcy. — W Amazei w Poncie św. Glafiry, dziewicy. — W Mediolanie w klasztorze świętej Marty błogosławionej Weroniki z Binasco, z zakonu św. Augustyna.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze