Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 25-go października w Rzymie męczeństwo św. Chryzanta i Darii, małżonków. Po wielu mękach, jakich doświadczali za stałość w wierze, cesarz Numerian polecił ich wrzucić do dołu i zasypać ziemią i kamieniami.
Również w Rzymie śmierć męczeńska 46 żołnierzy, ochrzczonych jednocześnie przez papieża Dionizego. Wkrótce potem Klaudiusz kazał ich ściąć. Pochowano ich przy drodze Salaryjskiej, gdzie złożono jeszcze innych 126 Męczenników, między nimi św. Teodozjusza, Lucjusza, Marka i Piotra, żołnierzy.
W Soissons we Francji męczeństwo św. Kryspina i Kryspiniana, szlachetnych Rzymian, którzy za czasów Dioklecjana po nieludzkich męczarniach zostali straceni mieczem. Ich święte ciała zabrano do Rzymu i ze czcią wielką złożono w kościele św. Wawrzyńca w Paneperna.
We Florencji uroczystość św. Miniasza, żołnierza, który za cesarza Dioklecjana doczekał się wspaniałej korony zwycięstwa.
W Torre w Sardynii pamiątka św. Prota, kapłana, i Januarego, diakona. Posłani przez papieża Kajusa na tę wyspę, zostali zamęczeni na śmierć za panowania cesarza Dioklecjana.
W Konstantynopolu cierpienia św. Martyriusza, subdiakona, i Marcjana, kantora, którego za panowania cesarza Konstancjusza zabili błędnowiercy.
W Rzymie pamiątka św. Bonifacego, papieża i Wyznawcy. — W obwodzie Mendę we Francji uroczystość św. Hilarego, biskupa.
W Perigneux we Francji uroczystość św. Fronto, który został wyświęcony na biskupa przez św. Piotra apostoła. Razem z św. Grzegorzem kapłanem nawrócił większą część tego narodu i w końcu opromieniony cudami zasnął spokojnie w Panu.
W Bresci pamiątka św. Gaudentego, biskupa, wsławionego wiedzą i świętością.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.

« wcześniejsze