Kazania
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 1-go stycznia obrzezanie Pana naszego Jezusa Chrystusa i oktawa Jego narodzenia.
W Rzymie św. Almachiusza, Męczennika, zabitego przez gladiatorów, gdy zawołał: "Dzisiaj przypada oktawa narodzin naszego Pana; odstąpcie przeto od zabobonnego bałwochwalstwa i grzesznych ofiar!"
Tamże przy drodze Apijskiej oddział 30 żołnierzy, umęczonych za czasów cesarza Dioklecjana.
Także w Rzymie św. Martyny, Dziewicy, która za czasów cesarza Aleksandra po wielokrotnych męczarniach zyskała przez miecz palmę zwycięską.
W Spoleto św. Konkordiusza, Kapłana i Męczennika. Za panowania cesarza Antoniusza najpierw go bito kijami, potem był wzięty na tortury i dręczony w więzieniu, aż pocieszony przez Anioła przez miecz życie zakończył.
Tego samego dnia św. Magnusa, Męczennika. — W Cezarei w Kapadocji pochowanie zwłok św. Bazylego, Biskupa.
W Afryce św. Fulgentego, Biskupa, który dla swej katolickiej wiary i nadzwyczajnej uczoności dużo wycierpiał od Arianów. W końcu skazano go na wygnanie do Sardynii, później wolno mu było powrócić do swego kościoła, po czym zakończył świętobliwą śmiercią swe cnotliwe życie.
W Chieti w Abruzzach św. Justyna, Biskupa, odznaczonego świętobliwym życiem i cudotwórczością.
W okolicy Lyonu św. Eugendusza z Condat, Opata, którego żywot jaśniał wskutek pełni jego cnót i cudów.
Niedaleko Sauvigny św. Odilona z Clugny, Opata. Był on pierwszym, który w dzień po Wszystkich Świętych kazał w swych klasztorach odprawiać nabożeństwo za wszystkich zmarłych. Zwyczaj ten później przyjął i uznał cały Kościół..
Przy Monte Senario w Toskanii błogosławionego Bonfiliusza, Wyznawcy, jednego z siedmiu założycieli zakonu Serwitów. Wobec szczerego nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny, został przez Nią powołany do Nieba.
W Aleksandrii pochowanie św. Eufrozyny, Dziewicy, która żyjąc w klasztorze odznaczała się wielką cnotą wstrzemięźliwości i cudami.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.