Kazania
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
TEKSTY SĄ DOSTĘPNE
TAKŻE PRZEZ:
bezpłatna prenumerata e-mailowa
kanał RSS
Rzymskie Martyrologium

Dnia 31-go grudnia w Rzymie uroczystość św. Sylwestra, Papieża, który ochrzcił cesarza Konstantyna Wielkiego, potwierdził Sobór Nicejski a w końcu po wielu dziełach pełnych zasług spokojnie zasnął w Panu.
Również w Rzymie przy Via Salaria w katakumbie Priscylli uroczystość św. Donaty, Pauliny, Rustyki, Nominandy, Serotiny, Hilarii i ich towarzyszek.
Pod Sens męczeństwo św. Sabiniana, Biskupa i św. Potencjana, którzy zostali tam wysłani przez Papieża dla głoszenia Ewangelii i uświetnili ową metropolię swym pełnym chwały wyznaniem wiary.
Również tamże uroczystość św. Kolumby, Dziewicy i Męczenniczki, która w prześladowaniu Aureliańskim po próbie ogniowej została ścięta.
W Nikopolis w Bułgarii wspomnienie św. Hermesa, Egzorcysty. — W Rawennie uroczystość św. Barbacjana.
W Katanii na Sycylii męczeństwo św. Stefana, Poncjana, Attalusa, Fabiana, Kornela, Seksta, Flosa, Kwinkcjana, Minerwina i Symplicjana.
Tegoż dnia uroczystość św. Zotyka, Kapłana z Rzymu, który udawszy się do Konstantynopola został opiekunem sierot.
Tegoż dnia uroczystość św. Melanii młodszej, która poszła z Rzymu do Jerozolimy, gdzie poświęcili się dziełom pobożnym — ona w klasztorze żeńskim a mąż jej Poncjan między mnichami — i oboje doczekali się błogosławionego zgonu.

Czytania pochodzą z książki wydanej przez Towarzystwo Jezusowe w 1910 r.