Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
O zachowaniu się podczas Mszy św.

Nie tylko modlitwy, ale i nasze zachowanie się na Mszy św. śpiewanej, lub recytowanej musi być ujednostajnione, aby wyrażało, że tworzymy "jedno w Chrystusie". Choć nie ma w tym względzie przepisów ścisłych możemy się trzymać następujących wskazówek:
Odpowiadamy po łacinie kapłanowi na wszystkie jego wezwania.
Klęczymy wszyscy razem na dwa kolana w czasie modlitw u stopni ołtarza; od Sanctus aż do Podniesienia włącznie, oraz po Agnus Dei aż do Komunii, na znak oczekiwania na przyjście Pana Jezusa.
Siedzimy podczas czytania, lub gdy słuchamy śpiewów międzylekcyjnych.
Stoimy w czasie innych części Mszy św. na znak radości i poczucia godności dzieci Bożych.
Najważniejszą zasadą jednak jest to, aby ruchy wykonywać wspólnie i godnie z poczuciem obecności Bożej.

ks. Jan Wierusz-Kowalski