Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Tajemnica odszczepieństwa i rozdziału w Królestwie Bożym na ziemi.
X. L. K.

Broszurka niniejsza ma za cel w krótkim wykładzie wyjaśnić wiernym "tajemnicą odszczepieństwa i rozdziału w Królestwie Bożym na ziemi", tj. w Kościele Katolickim. Opracowana została na podstawie kazań Ks. arcybiskupa dra Ottona Zardetti, znakomitego kaznodziei szwajcarskiego pod koniec ub. wieku. W kraju coraz śmielej poczyna hulać sekciarstwo i znajduje grunt przygotowany przez robotę radykalnych partii, które już to po cichu, już głośno użyczają sekciarzom poparcia. "Nowinkarze" 20-go stulecia zwołują swoje synody, zakładają zbory, bałamucą lud wierny, błąd się panoszy i rozrasta. Ze strony katolickiej lekceważy się niebezpieczeństwo i nie dość silnie przeciwdziała się zakusom sekciarzy.
Oby broszurka "o tajemnicy odszczepieństwa" przyczyniła się do utwierdzenia w wierze naszego ludu polskiego.

 • Znaczenie odszczepieństwa dla Kościoła w ogólności.
 • Znaczenie odszczepieństwa w odniesieniu do wiernych.

  Nihil obstat
  X. Dr K. Tobiasiewicz cenzor.
  W Krakowie, dnia 19 lipca 1929.

  Pozwalamy drukować.
  Z Książęco-Metropolitalnej Kurii.
  Kraków, dnia 23 lipca 1929.
  + Adam Stefan, Książę Metropolita.
  X. A. Obrubański, kanclerz.