Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Decus clericorum (Etyka towarzyska)
Ks. Dr A. Witkowiak

"Decus clericorum" podaje zasady i formy współżycia z ludźmi dla duchowieństwa. Etyka towarzyska została napisana z myślą o młodzieży seminaryjnej, przygotowującej się do pracy i życia kapłańskiego.
Ostatni podręcznik dobrego zachowania się dla osób duchownych w języku polskim pt. "Zwyczaje towarzyskie" ks. biskupa Pelczara ukazał się w 1931 r. i jest dziś zupełnie wyczerpany.
Ponieważ nadto zwyczaje towarzyskie ulegają z biegiem czasu różnym zmianom, dlatego nowe ich ujęcie i opracowanie w ostatnich latach uważano powszechnie za konieczne.
Nowe ujęcie i opracowanie zwyczajów towarzyskich dla duchowieństwa jest tym bardziej potrzebne, że w ostatnim czasie ukazało się szereg doskonałych podręczników z tej dziedziny dla osób świeckich.
Etyka towarzyska została opracowana na podstawie polskiej (przede wszystkim uwzględnia powszechnie przyjęte zasady ks. bpa Pelczara) i obcej literatury przedmiotowej.

 • Wiadomości wstępne
 • Zasady współżycia z ludźmi
 • Mieszkanie
 • Wygląd zewnętrzny
 • Zachowanie się w środowisku domowym
 • Życie towarzyskie
 • Zachowanie się w miejscach publicznych
 • Stosunki służbowe
 • Zakończenie

  Nihil obstat
  Poznań, dnia 11 kwietnia 1960 r.
  (-) Ks. dr M. Wolniewicz cenzor

  IMPRIMATUR
  Poznań, dnia 28 kwietnia 1960 r.
  (-) + Antoni Baraniak
  Arcybiskup Poznański
  Metropolita
  (-) Ks. Lucjan Haendschke
  Kanclerz Kurii Metropolitalnej