Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Kult.

Przykazania obrzędowe islamu obejmują obmycia, codzienne modlitwy, jałmużny, posty i pielgrzymki do Mekki. Przy pięciokrotnych modlitwach trzeba zwracać się twarzą do Mekki, który to kierunek wskazują nisze w meczetach. Najczęstsza modlitwa, to 1 sura Koranu. Dniem specjalnie poświęconym na modły jest wedle przykładu perskiego piątek, ale nie jest to dzień odpoczynku. Po modlitwie w meczecie można bowiem pracować. Post, nazywany "drogą do religii", przypada na miesiąc Ramadan i bywa tak ściśle przestrzegany, że podczas dnia w ogóle nic nie wolno wziąć do ust. Przynajmniej raz w życiu mahometanin musi pielgrzymować do Mekki. W miesiącu pielgrzymek około 10 dnia odbywa się zarzynanie jagniąt, tzw. "wielki Bajram". Od tego momentu pielgrzym nie goli się ani nie obcina paznokci. Odbywają się też pielgrzymki do grobu proroka i innych świętych muzułmańskich (tzw. wali). Obrzezanie nie jest przepisane przez proroka, ale zachowano ten ogólnosemicki zwyczaj i w Islamie.

wstecz | spis treści | dalej