Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Koran.

Nauka proroka jest głównie zawarta w Koranie. Za życia proroka zapisywano jego wypowiedzenia na luźnych papirusach, kościach, pergaminach itp. Po jego śmierci Omar i Zaid, najwierniejsi wyznawcy, zebrali wszystkie dostępne im wypowiedzenia proroka, a z ich tekstu za Othmana zestawiono tekst autentyczny, po czym wszystkie inne teksty spalono. Koran dzieli się na Sury, których treść i długość nie są jednolite. Sury mekkańskie są na ogół bardziej religijne, sury medyńskie mają charakter raczej polityczny. Nie ma w Koranie opowiadań historycznych. Zachodzą pewne reminiscencje z naszego Pisma św., ale podane tylko ogólnikowo, legendarnie i nieraz fałszywie. Dla wiernego mahometanina Koran jest wszystkim, jest księgą nad księgami, jest objawionym, "niestworzonym" słowem bożym.

wstecz | spis treści | dalej