Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Sekty żydowskie.

Pośród walk przeciwko hellenizmowi powstało faryzejstwo, kierunek ściśle prawniczy i monoteistyczny, oddzielający się zarówno od pogan jak i od ludu żydowskiego i liberałów. Sekta ta przetrwała aż po nasze czasy w tzw. "Chasydach".

Pod wpływem kultury hellenistycznej powstali Saduceusze, dzierżący wyższe urzędy kapłańskie i będący arystokracją pieniężną. Nie wierzyli oni w nieśmiertelność duszy.

Eseńczycy byli rośliną obcą na gruncie żydostwa. Tworzyli zakon ascetyczny, noszący jako symbole siekierę, fartuch i białe szaty. Żyli rozproszeni po całym kraju, w celibacie, pracując pilnie i dzieląc się wszystkim; odrzucali handel i niewolnictwo. Przestrzegali dużo przepisów o czystości rytualnej, musieli przejść nowicjat i byli obowiązani do zachowania tajemnicy zakonnej. Ich wiara była dualistyczna; dusza świetlana mieszka w ciele jakby we więzieniu. Niewiadome, czy tu przyjąć wpływy perskie, czy pitagorejskie czy też mandejskie. Zachowywali szabat i płacili podatek! świątynny, wobec czego zostawiano ich w spokoju.

wstecz | spis treści | dalej