Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Szkaplerz Niepokalanego Poczęcia N.M.P.
albo Szkaplerz niebieski, modry.

1. Opis historyczny.
Założycielką szkaplerza Niepokalanego Poczęcia jest św. Urszula Benicasa, fundatorka pp. Teatynek w Neapolu. Ta pobożna i święta panna dnia 12 lutego 1617 r. ujrzała Maryję Pannę przyodzianą w białą szatę, na której pokazało się i drugie, błękitne odzienie zwierzchnie. Najświętsza Panna była otoczona chórem dziewic w takim samym odzieniu i trzymała na ręku dzieciątko Jezus, które rzekło do niej: "Chcę, abyś założyła zakon panien pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia, które by nosiły suknie kształtu i koloru, jaki ma Matka moja, i obiecuję tym, którzy żyć będą według wskazanej reguły udzielać łask szczególnych i darów duchownych w obfitości." Św. Urszula prosiła o te same łaski dla osób świeckich, które by przejęte czcią ku Najświętszej Maryi Pannie zachowały czystość właściwą swojemu stanowi i nosiły sukienkę we wspomnianych barwach. Prośba jej została wysłuchana i ujrzała natychmiast w zachwycie aniołów rozsypujących po ziemi takie szkaplerze. - Papież Klemens X zatwierdził ów szkaplerz przez "Breve" z 3 stycznia 1671 r. i obdarzył go różnymi odpustami. Inni Papieże, a szczególnie Pius IX obdarzyli go nowymi odpustami i łaskami.

2. Opis szkaplerza.
Szkaplerz Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny powinien się składać z dwóch prostokątnych skrawków wełnianego sukna koloru koniecznie modrego, połączonych ze sobą dwoma tasiemkami (z jakiegokolwiek materiału i jakiegokolwiek koloru). Wyobrażenie Niepokalanego Poczęcia lub inne ozdoby na szkaplerzu są dozwolone.

3. Warunki przyjęcia i noszenia.
Przyjmować do szkaplerza Niepokalanego Poczęcia mogą tylko oo. Teatyni i kapłani upoważnieni przez generała oo. Teatynów. - Do uzyskania łask ogólnych nie przepisał Kościół żadnych modlitw ani żadnych dobrych uczynków. Jest jednak dobrze odmawiać jakieś modlitwy. Św. Andrzej Aweliński odmawiał 12 "Zdrowaś", 3 "Ojcze nasz" i 3 "Chwała Ojcu" na cześć 12 przywilejów Bogurodzicy i cześć św. Trójcy. Mogą być inne i krótsze modlitwy jak: "Niechaj będzie pochwalone święte i niepokalane Poczęcie błogosławionej Panny Maryi, Matki Bożej" trzy razy (300 dni odpustu) lub trzy razy: "Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie Jezusowi w najświętszym Boskim Sakramencie" (100 dni odpustu). Bez grzechu można opuścić wszystkie modlitwy. Nadto poleca się całować szkaplerz, wstając, kładąc się spać, a szczególnie w niebezpieczeństwach i pokusach.

4. Cel.
Celem noszenia szkaplerza niebieskiego jest uczczenie niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, uznanie naszej nieprawości i grzechów, modlitwa gorąca i wytrwała o naprawę złych obyczajów i o nawrócenie grzeszników.

5. Przywileje i łaski.

 1. Za życia.
  Noszący szkaplerz ma udział we wszelkich dobrych uczynkach braci i sióstr Bractwa szkaplerza Niepokalanego Poczęcia (Świętych obcowanie); prawo zyskania licznych odpustów nadanych Bractwu, a szczególnie wszystkich odpustów związanych z odwiedzeniem 7 bazylik rzymskich, kościoła Porcjunkuli w Asyżu, Ziemi świętej i św. Jakuba w Compostelli za odmówienie każdego dnia, gdziekolwiek i ilekolwiek razy 6 "Ojcze nasz", 6 "Zdrowaś" i 6 "Chwała Ojcu" na cześć Trójcy Przenajświętszej i Niepokalanego Poczęcia Panny Maryi, prosząc o podwyższenie Kościoła, wytępienie herezji i utwierdzenie pokoju i zgody między władcami chrześcijańskimi.
  Odpusty te można ofiarować za dusze w czyśćcu. Nie potrzeba tych pacierzy odmawiać klęcząc. Nie potrzeba dodawać innych modlitw. Nie potrzeba się spowiadać ani komunikować. Oczywiście trzeba być w stanie łaski uświęcającej. Odpusty te są nader liczne. Św. Liguori w książce "Le glorie di Maria" (Chwała Maryi) twierdzi, że ich liczba wynosi do 533 zupełnych, a i cząstkowych odpustów ma być bardzo wiele. Ileż tu można dopomóc duszom w czyśćcu cierpiącym!
  Szczególna opieka i obrona od złych przygód.
 2. W godzinę śmierci ma się odpust zupełny i szczególną pomoc i opiekę Niepokalanej Dziewicy.
 3. Po śmierci każdy ołtarz jest uprzywilejowany, jeżeli odprawia się na nim Ofiara Mszy św. za zmarłego członka Bractwa szkaplerza niebieskiego.
6. Odpusty szkaplerza Niepokalanego Poczęcia N.M.P.
 1. Odpusty zupełne.
  1. W dzień przyjęcia szkaplerza.
  2. Kapłan po wyświęceniu odprawiający pierwszą Mszę św.
  3. W godzinę śmierci.
  4. Raz w roku w czasie rekolekcji.
  5. W pierwszą niedzielę każdego miesiąca.
  6. We wszystkie soboty wielkiego postu.
  7. W niedzielę Męki Pańskiej i w następny piątek.
  8. W środę, czwartek i piątek Wielkiego Tygodnia.
  9. W uroczystości: Narodzenia, Trzech Króli, Zmartwychwstania, Wniebowstąpienia Chrystusa Pana, Zielone Świątki i Św. Trójcy.
  10. W uroczystości: Niepokalanego Poczęcia, Narodzenia, Oczyszczenia, Zwiastowania i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
  11. 19 Marca, św. Józefa.
   3 Maja, Znalezienie św. Krzyża.
   17 Czerwca, bł. Pawła.
   24 Czerwca, Narodzenie św. Jana Chrzciciela.
   29 Czerwca, śś. Piotra i Pawła.
   W ostatnią niedzielę lipca.
   2 Sierpnia, M. B. Anielskiej czyli Porcjunkuli.
   7 Sierpnia, św. Kajetana.
   28 Sierpnia, św. Augustyna.
   29 Września, św. Michała Archanioła.
   2 Października, śś. Aniołów Stróżów.
   15 Października, św. Teresy.
   1 Listopada, Wszystkich Świętych.
   10 Listopada, św. Andrzeja Awel.
   13 Grudnia, bł. Jana Marioni.
  12. W pierwszy i ostatni dzień nowenny do Bożego Narodzenia.
  13. W czasie nabożeństwa czterdziestogodzinnego (raz w roku).
  14. Wybranego dnia raz w roku.
  Warunki do dostąpienia odpustów wyliczonych to: 1) Spowiedź, 2) Komunia św., 3) Modlitwa w intencji danej przez Ojca św.

 2. Odpusty zupełne.
  1. Odpusty Stacji kościołów rzymskich, oznaczone w mszale rzymskim.
  2. Odpusty siedmiu bazylik rzymskich dwa razy na miesiąc.
  3. Odpusty, jakich dostępują pielgrzymi do Grobu Zbawiciela i Ziemi św. dwa razy na miesiąc.
  Warunki do uzyskania trzech ostatnich odpustów to: 1) Spowiedź 2) Komunia św., 3) Modlitwa w intencji danej przez Ojca św. w kościele oo. Teatynów, a gdzie go nie ma, w jakimkolwiek kościele mającym ołtarz Matki Boskiej.

 3. Odpusty cząstkowe.
  1. 60 lat za rozmyślanie półgodzinne.
  2. 20 lat w uroczystości wszystkich patronów zgromadzeń: Augustianów, Dominikanów, Karmelitów, Trynitarzy i Serwitów, których jest bardzo wiele.
   ... za odwiedzenie i wspieranie duchowne lub materialne chorych, a w razie niemożności nawiedzenia, za odmówienie w ich intencji 6 "Ojcze nasz", 6 "Zdrowaś" i 6 "Chwała Ojcu".
   ... w ostatni dzień oktaw uroczystości Pańskich.
  3. 7 lat i 7 kwadragen (280 dni) w uroczystości wszystkie Matki Boskiej wyżej nie wymienione.
   ... ilekroć przystępuje się do Sakramentu pokuty i Komunii św.
   ... za towarzyszenie Najświętszemu Sakramentowi, gdy go niosą do chorego.
   ... za odmówienie 7 "Ojcze nasz", 7 "Zdrowaś", 7 "Chwała Ojcu" w intencji chorego, który przyjął Najświętszy Sakrament.
   ... w każde ze świąt rocznych, w których się udziela odpust zupełny, byleby odwiedzić kościół Teatynów.
   ... każdego dnia na nieszporach, jeżeli się odmówi: "Witaj Królowo" (Salve Regina) i jeśli się pomodli o potrzeby Kościoła.
   ... każdego dnia jeden raz pomiędzy niedzielą siedemdziesiątnicy, a niedzielą palmową, trzeba przyjąć Komunię św. i odmówić 7 "Ojcze nasz", "Zdrowaś" , "Chwała Ojcu" za potrzeby Kościoła.
   ... za danie jałmużny w dzień Znalezienia i Podwyższenia św. Krzyża.
   ... w trzy piątki każdego miesiąca, jeżeli się przyjmuje Komunię św.
   ... w siedem dni nowenny do Bożego Narodzenia
   ... w każdy poniedziałek za nawiedzenie Najświętszego Sakramentu.
  4. 5 lat i 5 kwadragen (200 dni) każdego dnia za nawiedzenie kościoła Teatynów i odmówienie 5 "Ojcze nasz", "Zdrowaś", "Chwała Ojcu".
  5. 300 dni każdego dnia oktawy Zielonych Świątek.
   200 dni za słuchanie kazania.
   60 dni za każdy pobożny uczynek.
   50 dni za pobożne wezwanie Imienia Jezusa i Maryi.
   50 dni za odmówienie w jakimkolwiek kościele "Ojcze nasz", "Zdrowaś" i "Chwała Ojcu" za żywych i umarłych.
Pius IX 3 grudnia 1847 r. zezwolił, aby w miejscach, gdzie nie ma oo. Teatynów, wierni dla pozyskania odpustów nadanych za warunkiem odwiedzenia kościoła Teatynów, mogli odwiedzać inny kościół, mający ołtarz Najświętszej Maryi Panny.
Wszystkie odpusty przywiązane do szkaplerza Niepokalanego Poczęcia Maryi mogą być ofiarowane za dusze w czyśćcu.

wstecz | spis treści | dalej