Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Wezwanie do dobrych matek.

Czytamy w aktach męczenników, że pewna matka chrześcijańska była skazana na męczeństwo wraz ze swoim trzyletnim synkiem.
Gdy żołnierze z szablami obnażonymi zbliżyli się do dziecka, ono poczęło krzyczeć i chciało uciekać.
Matka widząc, że nawet słowami pełnymi miłości nie może do niego przemówić, co czyni? Natchniona schyla się ku ziemi, zbiera garść świeżej krwi męczeńskiej i nią obmywa twarzyczkę dziecięcia. Ochłodzone tą krwią, odnowione i mocne na duchu woła wtedy: - Jestem chrześcijaninem!... Chcę umrzeć z chrześcijanami! - I pełne odwagi nastawia główkę pod szablę.
O ileż jesteście szczęśliwsze, matki dobre, które macie do rozporządzenia waszego Krew żywą Boskiego Jezusa w Najświętszej Eucharystii! Skraplajcie tą Krwią Świętą wasze dzieci, zanurzajcie je w niej jak najczęściej, nawet codziennie, kąpcie je w tej kąpieli cudownej. Przez częstą Komunię świętą staną się dzieci wasze mocne, odważne, takie, jakimi je chce mieć Pan Jezus.

wstecz | spis treści | dalej