Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Potężny środek wychowawczy.

Uczymy się od świętych rozmaitych tajemnic. Jaką miał tajemnicę św. Jan Bosco, że potrafił utrzymać w porządku i karności wszystkie swoje zakłady? I jakiż sekret tego wszystkiego pozostawił swoim następcom? Była to właśnie częsta Komunia święta.
Pewnego dnia odwiedził księdza Jana Bosco pastor protestancki, Anglik, i dziwiąc się porządkowi, jaki wszędzie panował, począł go pytać:
- Księże Bosco, jakże to możliwe utrzymać milczenie i karność wśród tej młodzieży tak żywej, niespokojnej? Proszę cię, wyjaw mi twój sekret.
- Ekscelencjo, - odpowiedział ksiądz Bosco, - to jest sekret wspólny wszystkim katolikom, a mianowicie częsta spowiedź i częsta Komunia święta.
- Czy nie można by tego zastąpić czym innym? - Spytał pastor.
- O nie! - rzekł ksiądz Bosco - jeśli nie używa się środków religijnych, należy uciec się do kija.
- A więc albo religia, albo kij?
- Tak, albo religia, albo kij!
- Dobrze, dobrze - dodał pastor - chcę to w Londynie opowiedzieć: Albo religia, albo kij!

Drodzy rodzice! Ponieważ kija albo się nie chce używać, albo nawet nie zawsze można, dostosujcie się do nauki księdza Bosco i rozpalcie w sercach waszych dzieci gorące pragnienie Komunii świętej, dając im sami tego przykład.
"Ten to sekret" będzie wam pożyteczny i da wam wiele pociechy w waszym trudnym zadaniu i jeśli nawet nie będziecie widzieli owoców, bądźcie cierpliwi!... nie traćcie odwagi. Komunia święta jest dobrem, a dobro to zawsze dobrem pozostanie. Przyjdzie chwila, w której wspomnienie odbytych Komunii świętych przywoła waszych synów i córki na prawe drogi, a wasz wysiłek wysłuży wam obiecane przez Pana Jezusa królestwo niebieskie, ponieważ prowadzicie dzieci do Uczty Eucharystycznej.
- Łaknąłem - powie Jezus w dzień sądu ostatecznego - a nakarmiliście Mnie.
- Ale kiedy uczyniliśmy to? A On odpowie:
- Gdy daliście do spożywania Chleb Eucharystyczny jednemu z tych maluczkich, Mnieście to uczynili. Pójdźcie o błogosławieni, do Królestwa Ojca mego!
O rodzice i wy wszyscy, którzy młodzież kochacie, tą młodzież co w Kościele stanowi wieczną wiosnę, czy chcecie przypodobać się Jezusowi w Najświętszym Sakramencie?
Otoczcie Jego ołtarze duszami młodymi, białymi jak gołębie, które karmią się "Chlebem mocnym", tym Chlebem, który rodzi dziewice, i staniecie się wyznawcami Jezusa, wyznawcami Boskiego miłosierdzia.

wstecz | spis treści | dalej