Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Nie lękajcie się złych Komunii świętych.

Nie można nawet dopuścić obawy przed "Komuniami świętokradzkimi" u dzieci i młodzieży, mówi bowiem Ojciec Courbe, iż doświadczenie nas uczy, że liczba Komunii świętokradzkich jest dużo częstsza w stowarzyszeniach i parafiach, gdzie do Komunii świętej wierni rzadko przystępują, niż w tych, gdzie jest zwyczaj częstego przyjmowania Komunii świętej. I zaraz daje tego dowód, mówiąc:
W tej ostatniej parafii panuje już duch wiary, pobożności, który oświeca dusze i budzi w nich większy wstręt do świętokradztwa.
Łatwo to zrozumieć! Kto jest silniejszy: Pan Jezus czy szatan?... A więc: Gdzie panuje Pan Jezus, nie może panować szatan!... Gdzie górą tron Jezusa, wywrócony jest tron szatana!
Gdy nie ma świętokradztwa, Komunia święta jest zawsze dobra, bo daje nam łaskę, która płynie z Sakramentu.

wstecz | spis treści | dalej