Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Słowa Papieża są słowami Jezusa Chrystusa.

Słowa Papieża to słowa Jezusa Chrystusa. Rodzice katoliccy! Odłóżcie na stronę wszelką obawę i dotychczasowe stare zwyczaje. Ten, co to pisze, znał jedną matkę, która była niewyczerpana w pochwałach dla siedmioletniego synka, nad wiek według niej inteligentnego.
Powtarzała jego mądre odpowiedzi, ciekawe zapytania, heroiczne czyny, wtrącając co chwila:
"To już człowieczek!... wydaje się być człowiekiem dojrzałym. - Jakie w nim ponad wiek rozeznanie!..."
Lecz gdy jej doradzano, aby go dopuściła do Komunii świętej, z całą powagą i przejęciem mówiła:
"Co! Takie dziecko? W siedmiu latach nie ma jeszcze rozeznania... lepiej poczekać, aż będzie rozumniejsze... Ja na to nigdy nie pozwolę!..."
Jednym słowem to dziecko - człowiek dojrzały, rozsądny we wszystkim, zadziwiająco inteligentny... - gdy chodziło o pierwszą Komunię świętą, stawało się "dzieckiem bez inteligencji!..."
Co mi powiecie o takich matkach? A jednak na nieszczęście jest ich wiele. Nie są rzadkie!... A jeśli do serduszek tych dzieci, tej młodzieży szatan wejdzie pierwej niż Pan Jezus, czyja będzie wina?...
Biedne, niedbałe matki!... Jaką odpowiedzialność macie przed Obliczem Bożym!...

wstecz | spis treści | dalej