Rzymskie Martyrologium
Śpiewaj z nami GODZINKI
Z Bogiem - rozmyślania dla świeckich
Wspólnota modlitewna
Dziecko oskarża biskupa przed Jezusem.

Gdy pewien biskup z Kolumbii podczas objazdu diecezji zatrzymał się w jakimś miasteczku, przyszła do niego mała dziewięcioletnia dziewczynka i prosiła, aby jej pozwolił przystąpić do Komunii świętej. Biskup odmówił jej, tłumacząc:
- Jesteś jeszcze za mała, moje dziecko! Ty nie wiesz jeszcze, kto się kryje pod postacią Hostii świętej!
Zasmucona odmową dziewczynka poszła do kościoła i ukląkłszy przed tabernakulum, ze łzami w oczach zaczęła się skarżyć Jezusowi:
- Kochany Zbawicielu! Biskup mówi, że ja nie wiem, kto się kryje w Hostii świętej. A ja przecież wiem! Ty jesteś Synem Boga: Ty jesteś tym Dzieciątkiem, które leżało w żłóbku betlejemskim, które później umarło na krzyżu, trzeciego dnia zmartwychwstało, a w końcu powróciło do nieba. Jezu kochany! ja Cię znam, znam Cię bardzo dobrze! Powiedz to biskupowi, że Cię znam, aby mi pozwolił przystąpić do Komunii świętej!
Modlitwę dziewczynki usłyszał ksiądz, który siedział w pobliskim konfesjonale. Gdy dziewczynka wyszła z kościoła, wzruszony jej smutkiem poszedł do biskupa i opowiedział mu, co słyszał. Biskup, wysłuchawszy opowiadania, nie wahał się już dłużej i pozwolił spełnić pragnienie pobożnego dziecka.
Jeśli dziecko umie już odróżniać pokarm niebiański od ziemskiego i jeśli można sądzić, że potrafi z należytą czcią przystąpić do Stołu Pańskiego, można mu pozwolić przyjąć Komunię świętą. Według zarządzenia Papieża Piusa X z ósmego sierpnia 1910 roku, dzieci są zobowiązane do przyjmowania Komunii świętej, odkąd przyjdą do używania rozumu. Zupełna i gruntowna znajomość prawd religii do pierwszej Komunii świętej nie jest konieczna.

wstecz | spis treści | dalej